Sannelang » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het klimaatsysteem van Köppen

Meneer Köppen heeft een klimaatsysteem bedacht om de verschillende klimaten in te delen. Hij heeft onderscheid gemaakt in vijf klimaten (de hoofdletters), met sub-klimaten gebaseerd op de hoeveelheid…

Etnocentrisme in interculturele communicatie

Etnocentrisme betekent het beoordelen van andere cultuur naar de normen en waarden van de eigen cultuur. Het wordt ook vaak beschreven als het geloof in de superioriteit van de eigen cultuur. In etnoc…

Oorzaken van zeespiegelstijging

Je hoort het overal tegenwoordig: de zeespiegel gaat stijgen en we moeten vrezen voor natte voeten in onze lage landen. Maar hoe komt het dan dat de zeespiegel stijgt? Het broeikaseffect misschien? He…
De verwachte zeespiegelstijging in de 21e eeuw

De verwachte zeespiegelstijging in de 21e eeuw

Het is moeilijk om de zeespiegelstijging te voorspellen. We weten natuurlijk niet zeker hoeveel broeikasgassen er in de toekomst worden uitgestoten en hoeveel de temperatuur nou precies stijgt. Daarna…
Kustbescherming en Waterkeringen in Nederland

Kustbescherming en Waterkeringen in Nederland

Ongeveer eenderde van Nederland ligt onder de zeespiegel, daarom wordt de Nederlandse kust beschermd door vele waterkeringen. Na de watersnoodramp van 1953 is er steeds meer aandacht gekomen voor het…

Economie: Micro-economie - Producten en Marktvormen

In de Economie zijn er verschillende marktvormen: Monopolie, Oligopolie, Volkomen concurrentie en Monopolistische concurrentie. Deze marktvormen hebben verschillende kenmerken, ze verschillen bijvoorb…
Zwakke plekken in de kustbescherming

Zwakke plekken in de kustbescherming

In de Nederlandse kustbescherming zitten nog steeds veel zwakke schakels. Hiermee worden locaties bedoeld die niet meer aan de veiligheidsnorm (van de wet op de waterkering) voldoen binnen nu en 200 j…
Economie: Redeneren van markt naar markt met Vraag en Aanbod

Economie: Redeneren van markt naar markt met Vraag en Aanbod

Redeneren is een belangrijk onderdeel om Economie te begrijpen. Redeneren is uitleggen waarom de stijging/daling van iets (bijv. rente) gevolg heeft voor de stijging/daling van iets anders (bijv. de w…

Photoshop voor beginners: de Tools

Adobe Photoshop is het bekendste programma om foto’s te bewerken, eigen afbeeldingen te maken en nog veel meer. Omdat het zo uitgebreid is, is het voor beginners moeilijk om uit te vinden hoe alles we…
Gevaar voor de kust: wanneer is er kans op overstroming?

Gevaar voor de kust: wanneer is er kans op overstroming?

De zeespiegelstijging alleen zorgt er (nog) niet voor dat het land kan overstromen. Het zijn voornamelijk buitengewoon hoge golven en extra hoge waterstanden die het laatste duwtje geven voor een over…